top of page

新莊S宅

Date: 2022

Location: 新北市

Type: Residential

Area: 20坪

年輕屋主偏愛橘色,我們在空間中以不刻意的方式呈現,並以相似色調不同表情紋理的木紋,搭配鐵件及軟裝,為此空間帶來乾淨及輕快活力的氛圍。

A_6730113.jpg
A_6730006.jpg
A_6730020.jpg
A_6730145.jpg
A_6730141.jpg
A_6730091.jpg
A_6730054.jpg
A_6730102.jpg
A_6730119.jpg
A_6730074.jpg
A_6730194.jpg
A_6730213.jpg
bottom of page